Grong sitt første passivhus

Grong boligstiftelse har vi i løpet av sommeren 2013 tatt initiativ til et meget interessant samarbeidsprosjekt i Grong. Passivhusprosjektet «HEIMEN» fra NORGESHUS innebærer en samarbeidsmodell der Grong Boligstiftelse er byggherre, med Norgeshus Grong som ansvarlig utførende totalentreprenør og prosjektleder. Samarbeidet inkluderer lokale tekniske fag-og grunnentreprenører, som Grong Elektro AS,  Comfort Bjørn Seem AS, og IH-Sklet. Det unike i dette prosjektet er at elever fra yrkesfag ved  Grong Videregående skole og Olav Duun Videregående, ivaretar utførelsen, med nødvendig bistand fra ansvarlige fagentreprenører.
Samarbeidsmodellen innebærer praktisk læring på byggeplass for elevene, sammen med de ulike fagentreprenørene, dette gir en reell  læringsplattform, hvor blant annet elevene får viktig innsikt i hvordan et prosjekt drives, og i hva som kreves av den enkelte i et byggeprosjekt. For de eksisterende fagentreprenørene er dette også en unik mulighet til å tilegne seg viktig kompetanse mht. passivhusbygging, samt at de får muligheten til å knytte kontakter til fremtidige fagarbeidere i de ulike fagene.

passivhuset som oppføres i Grong kommune, er  prosjektert av Norgeshus AS på Melhus, mens de tekniske fagene er ivaretatt av Grong Elektro AS på EL, og Comfort Bjørn Seem as på varme og sanitær.
Oppstarten av prosjektet ble formelt igangsatt den 14.10.2013, med en heldags samling for alle innvolverte på Grong Videregående skole, der prosjektet ble presentert.   «Grunnsteinen» ble nedlagt av Ordføreren i Grong Kommune med full mediadekning og masse blide fjes.

Oppstart og fremdrift har gått etter planen og elever både på byggfag, Elektro og Vvs er godt igang med arbeidene. I forbindelse med prosjekt oppstart ble det også  holdt 1-dags kurs i passivhusbygging ved GVS der Rambøll og husbanken holdt gode foredrag for elever og fagentreprenører. DETTE BLIR SPENNENDE OG LÆRERIKT…følg med videre……

13-0100 ferdig liten

 

Saken er også blitt omtalt i mediene, følg lenkene for å få se og lese reportasjene i sin helhet:

Trønderavisa

Namdalsavisa

NRK 

Følg oss videre, etterhvert som prosjektet skrider frem…