Kombinert bolig og forretningsbygg i Grong Sentrum

Våren 2013 startet vi på byggetrinn II i Grong sentrum. Bygget oppføres i 3 etasjer, hvorav 1. etasje skal benyttes til kontor/forretningslokale, og de 2 øvrige etasjene er oppført som leiligheter med 2 soverom pr. boenehet.
I første etasje vil Grong kommune komme inn som leietaker. Dette vil bli de fremtidige lokalene til barnevern og PPT, som skal ta lokalene i bruk fra nyttår.

 

IMG_5515 IMG_5519 IMG_5514 IMG_5513 IMG_5518

 

Vi har nå overlevert 3. etasje til Grong Boligbygg AS, som i sin tur leier ut lokalene til Grong kommune.

IMG_5583    IMG_5574

IMG_5588    IMG_5585

IMG_5589    IMG_5595

IMG_5590    IMG_5594

 

Vi nærmer oss også ferdigstillelse av 1. etasje, hvor kommunens barnevern og PPT skal ha sitt fremtidige tilholdssted.

IMG_5579    IMG_5580

IMG_5578    IMG_5581

Overtakelsen finner sted i begynnelsen av januar 2014.

Vi ønsker Grong kommune velkommen til nye flotte lokaler.