Pre-Cut eller Element?

Namdal Byggservice Entreprenør AS leverer også Precut og Elementer.

 

Hva er precut?

For å fornorske dette litt, så blir vel «forhåndskappet» den mest riktige benevnelsen. I ordets forstand, så blir bygget som skal oppføres nøyaktig beregnet i forhold til hvilken materialmengde som må benyttes, og materialer blir på forhånd kappet til riktige mål.

På byggeplassen vil man således til en hver tid vite hvilke materialer som skal benyttes hvor. Dette rasjonaliserer og effektiviserer byggeplassen og oppføringstiden vesentlig.

 

Fordeler?

         Man får raskt opp et råbygg, slik at man også får tett bygg hurtigere.

         På vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. ei hytte på fjellet, så kan man med eksempelvis snøscooter eller ATV få fraktet det forhåndsfabrikkerte materialet i de mengder som til en hver tid passer transportmiddelet best.

         Man oppnår en mer kostnadseffektiv løsning, da det er mindre svinn på materialer som beregnes og lages på forhånd.

 

Hva er Elementer?

I en elementproduksjon blir en større del av bygningen ferdigstilt i seksjoner på gitte lengder.  I disse seksjonene kan man sette inn vinduer, legge inn isolasjon, legge ferdig utvendig kledning osv. På byggeplassen blir så disse seksjonene satt sammen, slik at et hus står ferdig utvendig i løpet av kort tid.

 

Fordeler?

         Større deler av bygget settes sammen med en gang.

         Er man kommet til den tiden av året når nedbøren øker, så er det fordelaktig å få huset tett så raskt som mulig.

         Elementene bygges innendørs, slik at alt materiale har tørket likt.

         Byggetiden på byggeplass reduseres betraktelig, sammenlignet med tradisjonell byggeteknikk.

Ved spørsmål om leveranse eller pris ber vi deg ta kontakt med oss.