Enebolig Mediåmarka

Norgeshus Grong prosjekterer nå 2 nye eneboliger i det nyregulerte feltet “Mediåmarka”.

Størrelsen på huset kvalifiserer til grunnlån i husbanken, jfr. nye og endrede regler.
Huset blir oppføret etter gjeldene TEK, og oppvarmes med vannbåren gulvvarme, noe som fører til at huset får en lun varme med lav energitilførsel.

Plassering av husene vil være på tomt nr. 22 og 23 i sørlig retning av feltet.

Les mer om boligene her: ENEBOLIG MEDIÅMARKA

 

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.