byggebeskrivelse hytter

Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i vår leveranse. Byggebeskrivelsen er et kontraktsdokument som undertegnes av kjøper og selger. Foretas endringer, avtales disse på eget skjema som tilleggsavtale. Nevnte formular vil sammen med tegninger og byggekontrakt gi en fullstendig dokumentasjon på hva leveransen omfatter.

Norgeshus sine hytter bygges i henhold til gjeldende tekniske forskrifter. Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420 med normale toleransekrav for tømrerarbeider, samt anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

For leveranse av hytter gjelder ”Bustadsoppføringslova”, og ved kjøp av byggesett gjelder byggeblankett 3404 jf ”Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp”.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det forutsettes at disse endringene ikke medfører pristillegg eller forringer kvaliteten i noen grad.

Enkelte kommuner kan på grunn av spesielle klimaforhold forlange andre tekniske utførelser enn angitt i denne byggebeskrivelsen. Dette kan medføre prisendringer.

Byggebeskrivelsen gjelder for alle hyttetyper. For noen hytter kan det imidlertid være løsninger og/eller detaljer som i noen grad avviker fra eller ikke er omhandlet i denne beskrivelsen. I disse tilfeller gjelder byggetegninger og deres bilag.                                                                                                              Illustrasjoner kan avvike fra standard leveranse.

 

Hyttene overleveres oppsatt på fundament, uten materialer og arbeid forbundet med maling, beising og legging av belegg.

 

Byggebeskrivelsen er inndelt i følgende hovedposter:

 

1.0     GRUNN-, BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER

2.0     TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

3.0     BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSARBEIDER

4.0     RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER

5.0     ELEKTRISKE INSTALLASJONER

6.0     MALERARBEIDER

7.0     BRANNSIKRING

8.0     KONSULENTHJELP

 

 

1.0     GRUNN-, BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER.

        

1.1.1  Generelt.

1.1.2    Grunnarbeider, betongarbeider samt mur-, puss-og flisarbeider inngår ikke i standard leveranse. Dette gjelder også for yttervegger av natursteinsforblending. Komplett ventilert elementpipe leveres montert og ferdig pusset.

 

         

2.0     TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER.

 

2.1     Yttervegger.

        

2.1.1    På murkrone leveres:

Svillmembran m/fugestreng

36 x 148 mm impregnert svill, forankres forskriftsmessig til mur sammen med kantbjelke.

 

2.1.2  Yttervegg fra innside til ytterside:

         14x145mm stående granpanel, ubehandlet

         Papp

         50 mm isolasjon kvalitet 37 (A)

         48 x 48 mm innvendig(liggende) påforing

         0,20 mm diffusjonstett plastfolie

         150 mm isolasjon kvalitet 37 (A)

         36 x 148mm bindingsverk

         12 mm asfaltplate

         Museband

         22 x 48 mm luftelekt

Utvendig kledning i henhold til fasadetegning av hver hytte. Dette kan variere mellom:

       19×148 mm liggende dobbelfalspanel

       19×148 mm stående dobbelfalspanel

Ved bruk av stående utvendig kledning monteres horisontal lekt 36x48mm i tillegg til vertikal luftelekt.

Tømmermannspanel leveres på forespørsel.

 

Natursteinforblending er ikke medtatt i standard leveranse

 

2.1.3  Yttervegg i bod:

I boder som er bygd inntil hytta består veggene av:

98 mm bindingsverk

vindtett plate

utlekting

utvendig kledning i henhold til fasadetegning

2.2     Innervegger.

 

2.2.1  Bærende innervegger:

         48 x 98/148mm bindingsverk med horisontale spikerslag.

         70 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

         Papp

14×145 mm ubehandlet stående granpanel, på begge sider.

 

2.2.2 Ikke bærende innervegger:

         36 x 68 mm bindingsverk med horisontale spikerslag.

         70 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

         Papp

         14×145 mm ubehandlet stående granpanel, på begge sider.

 

 

2.3     Etasjeskiller/bjelkelag.

 

2.3.1  Etasjeskiller innredet loft/hems

         22 mm sponplate på bjelkelag/undergurt.

                   Bjelkelag dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter,

                   leverandørens bjelkelagstabell eller undergurt A-takstol

         150 mm isolasjon.

         Papp                                                                                   

                   36 x 48 mm nedforingslekt.

         14x120mm ubehandlet granpanel i himling

        

2.3.2  Etasjeskiller mot kaldt loft:

         250mm isolasjon kvalitet 37 (A) i undergurt av W-takstol.

0,20mm diffusjonstett plastfolie.

36 x 48 mm nedforingslekt.

         14x120mm ubehandlet granpanel i himling.

 

 

2.4     Takkonstruksjon.

        

2.4.1  Generelt:

         De fleste tak bygges opp av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. Takkonstruksjoner og tilhørende limtredragere/ ståldragere dimensjoneres etter gjeldende tekniske forskrifter, og etter stedlige krav til snølast. Alle tak er dimensjonert for torvtak.

 

2.4.2  Takkonstruksjon:

         Takpapp med limte skjøter

         Taktro av plater

         48mm luftelekter

         22+36mm sløyfelekter 

Diffusjonsåpent vindsperre

Prefabrikkert selvbærende A-takstol, sperrer eller W-takstol (se 2.3.2).         250mm isolasjon kvalitet 37 (A) i overgurt A-takstol eller sperrer.

         0.20mm diffusjonstett plastfolie i overgurt A-takstol eller sperrer.

         22 x 48 mm klemlekt i overgurt A-takstol eller sperrer.

14x120mm ubehandlet granpanel i himling i overgurt A-takstol eller sperrer.

 

2.4.3 Taktekking flate tak:

         Folietekking.

         250mm kompakt (gjennomsnitt) isolasjon m/fall(varmtakkonstruksjon).

         0.20mm diffusjonstett plastfolie.

         Taktro av plater

         Sperrer

         36 x 48 mm nedforingslekt

         14x120mm ubehandlet granpanel 

 

2.4.4 Takutstikk: 

På langvegger er standard takutstikk 500 mm. Gesimskassen er åpen. Fluenetting benyttes i luftespalte.

Standard takutstikk på gavlvegger er 350 mm. Vindskier bygges opp av 2 stk.

22 x 148 mm bord med 19 x 123 mm imp. vannbord.

I værutsatte strøk på høyfjellet vurderes tette takutstikk.

 

2.4.5 Limtredragere/ståldragere:

         Nødvendige limtredragere leveres i glatthøvlet gran.

Limtredragere under åpen balkong/terrasse og utvendige limtresøyler leveres impregnert.

         Synlige ståldragere og søyler innvendig kles inn.

 

 

2.5     Balkong/terrasse.

 

2.5.1  Generelt:

Balkonger leveres der dette er vist på tegning.

Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter gjeldende tekniske forskrifter og stedlige krav til snølast. Rekkverk utføres i en høyde på minimum 100 cm.

Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylesko inngår ikke i standard leveranse.

 

 

 

2.5.2  Til balkonger leveres:

         Nødvendige limtredragere og søyler.

Impregnerte golvbjelker dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter.

         28 x 95 mm impregnert terrassebord.

         Beslag ved overgang vegg/terrassegolv.

         48 x 73 mm impregnerte rekkverksstolper.

         Impregnert rekkverk iht. fasadetegning.

         Impregnert handlist.

 

2.5.3  Støpte dekker:

         Det er ikke medregnet tredekke/tremmer på støpte dekker.

         Inntegnet rekkverk er medregnet. Levering og innstøping av      festebeslag/rekkverksko er ikke medregnet i standard leveranse.

 

 

2.6     Vinduer.

        

2.6.1  Generelt:

         Vinduer i trevegg leveres med beslag og belistning og tetting

Vinduer i murvegg plugges fast. Disse leveres med foring og belistning så framt rom skal innredes til boligrom.

 

2.6.2  Vinduer i boligrom:

         Alle vinduer i boligrom leveres med minimum 2 lags Energiglass med U-verdi mellom 1,4 og 1,6. Disse leveres grunnet hvit på begge sider, fra fabrikk (NCS S0502Y).  Vinduene leveres uten ventil hvis ikke annet oppgis.

        

2.6.3  Sprosser:

         En del hyttetyper er tegnet med sprosser. Disse er standard leveranse og leveres utenpåliggende med tilsvarende overflatebehandling som          vindu hvis ikke annet er beskrevet.

 

 

2.7     Ytterdører og porter.

 

2.7.1 Ytterdør:

         Hoveddør og boddør leveres grunnet hvit. Disse leveres med glass jf. fasadetegninger, sylinderlås og vrider

         Inntegnede sidefelt inngår i leveransen.

 

 

 

 

2.7.2  Balkongdør:

Balkongdør leveres i furu med minimum 2 lags Energiglass u-verdi mellom 1,4 og 1,6. Balkongdører for boligrom leveres behandlet, tilsvarende som vinduer.

 

 

2.8     Innerdører.

 

2.8.1  Hele hytta:

         Innerdører leveres som formpresset glattdør fabrikkmalt i hvit utførelse.

         Dørvridere inngår.

 

 

2.9     Kjøkken-, bad-, og garderobeinnredning.

 

2.9.1    Generelt:

Det leveres ikke bad – eller garderobeinnredning i standard leveranse selv om dette er inntegnet.

 

2.9.2  Kjøkken:

         Kjøkkeninnredning leveres iht. kundens ønske. I tilbud fra kjøkkenleverandør blir det fratrekk for innkalkulert pris i prislisten. Det leveres ikke kjølehjørne med aggregat selv om dette i noen tilfeller kan være inntegnet.

 

 

2.10   Innvendige trapper.

 

2.10.1Generelt:

         Trapper leveres etter mål tatt på stedet.

Alle trapper er åpne (uten stusstrinn) og leveres uten for- og bak-kantlist.

Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til barnesikring

         Returgelender leveres som enkelt spilegelender.

 

2.10.2Hovedtrapp:

         Trapper mellom innredede plan leveres i lakkert furu.

 

2.10.3Hemsstige:

         Til hems leveres hemsstige i ubehandlet furu.

 

2.10.4Trapp til uinnredet loft:

         Det leveres ikke trapp/loftsluke til uinnredet loft.

2.11   Foringer og belistning.

 

2.11.1  Generelt:

Foringer til ytterdør, balkongdør og vindu leveres ubehandlet

Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak, leveres i ulakkert furu.

 

 

2.12   Diverse.

 

2.12.1Ikke medtatte leveranser:

Følgende leveranser inngår ikke, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet.

         – Badstueinnredning (vegger, ovn og benker)

         – Kjølehjørne

         – Kjølerominnredning (hyller, aggregat og kjøleromsdør)

         – Stiplede innredninger

         – Vaskerom- og baderomskap

         – Dusjhjørne og dusjkabinett

– Garderobeskap

         – Utvendige trapper        

         – Ovner eller peiser

         – Natursteinforblending av yttervegg og piper

         – Torvtak

         – Skifertak

         – Tretak

         – Golvbord og parkett

           

2.12.2Ved byggesettleveranse:

Byggesettet omfatter alle tre- og platematerialer, dører og vinduer, innvendige trapper, isolasjon, papp og plastfolie, spiker og lim samt taktekkingsmaterialer og takrenner. Byggesettet omfatter også leveranse av ventilasjonsanlegg. Det leveres ikke precutt ved byggesettleveranse.

I byggesettprisen inngår ingen arbeider eller underleverandører.

 

 

3.0     BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSARBEIDER

 

3.1     Blikkenslager.

 

3.1.1  Takrenner og nedløp:

Takrenner av stål leveres komplett med bordtakbeslag, nedløp og nødvendig tilbehør.

Nedløpsrør avsluttes ca. 150 mm nedenfor underkant av kledning i 1.etg.

         Nødvendig renner til tak samt overgangsbeslag vegg/tak leveres.

         Pipebeslag leveres.

 

3.2     Ventilasjon m.m.

 

3.2.1  Mekanisk ventilasjon:

         Mekanisk ventilasjon leveres og monteres i kjøkken og våtrom. Synlige kanaler innkasses.

 

 

3.2.2  Eventuelt nødvendig tilleggsventilasjon:

         På rom der det er nødvendig å sikre tilstrekkelig frisklufttilførsel monteres det veggventiler.

 

4.0     RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER.

 

4.1     Generelt.

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør/deler fra 1.m ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel/hovedplan. Vanninntaket legges av 32mm plastvannledning fra 1.m ut for grunnmur og fram til innvendig stoppekran.

         Sanitærutstyr leveres i hvit farge.

         Ett-greps blandebatteri og tappekraner er forkrommet.

Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive kobberrør. Avløpsrørene er i plast.

         Tjømemuffe er medtatt.

For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres installasjonene med automatisk vannavstenging.

         Reduksjonsventil og vannmåler er ikke medtatt i standard leveranse.

 

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør/deler fra 1.m ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel/hovedplan. Vanninntaket legges av 32mm plastvannledning fra 1.m ut for grunnmur og fram til innvendig stoppekran. Sanitærutstyr leveres i hvit farge.

         Ett-greps blandebatteri og tappekraner er forkrommet.

Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive kobberrør. Avløpsrør i plast. For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres installasjonene med automatisk vannavstenging.

 

 

 

 

4.2     Sanitærutstyr.

 

4.2.1  Utvendig:

         1 stk. 1/2” tappekran frostfri.

 

4.2.2  Kjøkken:

         1 stk. ett-greps blandebatteri på oppvaskbenk.

         Kran for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.

 

4.2.3  Bad:

         Dusj på vegg med ett-greps blandebatteri.

         Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås.

         Sluk i gulv medtatt.

         WC golvmodell med propensete leveres når dette er inntegnet.

Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for vaskemaskin.

 

4.2.4  WC:

         Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås.

         WC golvmodell med propensete.

 

4.2.5  Vaskerom:

         Vaskekar med blandebatteri.

         Kran og avløpstrakt for vaskemaskin.

         Varmtvannsbereder 200 l plasseres i vaskerom hvis mulig. Dersom dette ikke er mulig plasseres bereder på annet hensiktsmessig sted.

         På vaskerom leveres 1 stk. gulvsluk i plast.

         Fordelerskap for varmt og kaldt vann.

Ved kombinert bad/vaskerom inngår dusj og WC.

 

4.2.6  Følgende inngår ikke i leveransen:

         Drensledninger og avløpsledninger for takvann.

         Reduksjonsventil dersom dette er nødvendig.

         Stiplede badekar og innredninger.

Dusjhjørne og dusjkabinett.

         Vannmåler.

         For kombinerte bad/vaskerom inngår ikke vaskekar med blandebatteri.

 

        

 

 

 

 

 

 

5.0     ELEKTRISKE INSTALLASJONER.

 

5.1     Generelt.

         NEK 400 -2010 legges til grunn ved prosjektering og utførelse av all installasjon i Norgeshus sine hytter.

 

         Det kan være store variasjoner fra område til område hvordan strømtilførsel utføres. Det kan være krav om eget utvendig målerskap, lengre inntakskabel osv. Disse forhold avklares hos de lokale E-verk.

 

Standard leveranse

        Inntakskabel, inntil 10 m

        Hovedjording, utjevningsforbindelser og tilkopling av ”tjømemuffe”

        Sikringsskap med inntil 12 kurser, kombiautomater

        Røropplegg for brannmeldere. (skal forsynes fra nett, jfr. TEK)

        Røropplegg for TV-antenne, legges i stjerne ved flere pkt.

        Røropplegg for telefon, min inntak med ett pkt.

 

         Antall punkt varierer med størrelsen av hytta og spesifikk romskjema lages ved inngåelse av kontrakt.

 

         Lysutstyr og varmeutstyr inngår ikke i standard leveranse.

         Den elektriske installasjonen utføres så langt som mulig som skjult røranlegg.

 

6.0     MALERARBEIDER

 

6.1     Generelt

Materialer og utstyr til inn- og utvendig malerarbeider, samt legging av flis eller annet gulvbelegg, inngår ikke i standard leveranse.

 

 

7.0     BRANNSIKRING

 

7.1     Generelt

Det leveres 2 stk. røykvarsler(type for seriekobling) til hvert innredet plan, samt 1 stk. 6 kg. godkjent brannslokningsapparat. Nevnte utstyr leveres umontert.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0     KONSULENTHJELP

 

8.1     Generelt     

I samråd med tiltakshavers (byggherrens) ønsker og behov, bidrar vi med faglig hjelp og støtte til:

 

         – Tomtebefaring

         – Valg av hyttetype

         – Tegninger av din hytte

         – Utfylling av skjema og søknader

– Kontroll og oppfølging i byggeperioden (Gjelder ikke levering av

  byggesett)

         – Utarbeidelse av byggetegninger